Part 2 Compiled Tagalog Quotes

TO GOD BE THE GLORY

19. “Itinuturo sayo: Ipina-kukunsidera sayo.”

20. “Diwa ng Dios: Pag-asa sa isang lingkod ng Dios.”

21. “Sa pagpapadama sayo ng Dios ng Kanyang Kat’wiran: Pinto ‘yun sa Kanyang kalooban na pwede mong lakaran.”

22. “Ang Karunungay maaaring pasilangin ng Dios sa puso ng isang tao sa maraming paraan.”

23. “Nakapagbabahagi ka: May naipagkaloob sayo.”

24. “Hayaan nating ang Dios ang maging dahilan ng bawat lakas na ating tinatangkilik.”

25. “Yung Salita ng Dios sa puso: Nagsisilbing tagapag-turo/tagapag-paalala sa ating mga damdamin.”

26. “Sa tuwing merong binubuksang Kat’wiran sa atin ang Dios: May ipinagkakaloob siya sa atin.”

27. “Kat’wiran ng Dios: Isang kamalayang hindi maka-sanlibutan.”

28. “Ang pagpapa-unawa sayo ng Dios ng Kanyang Kat’wiran: Ay pagpapamalas Niya sayo ng kanyang larawan/kalooban.”

29. “Oh Panginoong Hesus: Oh Espiritu Santo..”

30. “Mahal Ka Niya: Isang Mahalagang Damdamin ka para sa Kanya.”

31. “Ang mga Salita man ng Dios ay mga damdaming hindi nakikita na sumasalamin sa  kalooban Nila.”

32. “Sa tuwing makakakita ka ng damdamin sa likod ng ma titik na hindi nakikita: Simply, you are seeing Understanding.”

33. “Kung itinuturing mong mahal ka ng Dios: Dapat mong maintindihang ligaya ka ng puso Niya..”

34. “Yung Salita ng Dios na ligaya ng puso mo: Natutuwa ka ‘pag napapakinggan/nauunawaan mo. Dumuruon ang lakad mo. At gusto mo na yaon ang magpapangyari..”

35. “Hindi lahat ng gusto natin ay ating magagawa, ating makukuha at makikitang mangyayari.”

36. “Yung Aral o Damdamin ng Dios na gusto natin: Nakakakuha ng atensyon natin, Nakakapag-pangiti sa’tin at sa kan’lay naeenteresado tayo.”


THANKS BE TO GOD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s