God Understands Our Being

God Understands Our Being

“Nakikita ng Dios kung merong nasa ating pagkatao na pwedeng makaintindi sa diwa (isip) o  Espiritu Niya.”

Ver

Advertisements

One thought on “God Understands Our Being

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s