You May Somehow Get A Chance

Somehow You May Get A Chance

“Ang Dios, hindi ka niya kakausapin ng hindi mo Siya maiintindihan; pag nakipag-usap sayo ang Dios, somehow may chance ka na ipakita Niya sayo ang Kanyang Kapangyarihan.”

Ver

Advertisements

One thought on “You May Somehow Get A Chance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s