Part 9 Compiled Tagalog Quotes

TO GOD BE THE GLORY

151. “Kung anong kayamanan mo: Syang Gampanin/Obligasyon mo.”

152. “Kayamanan: nagsasaad ng ningas at nagsasabing nasa puso mo.”

153. “Mas alam ng Dios kung saan ka Niya mas mapapakinabangan..”

154. “Ang ating Dios ay hindi isang kaladkaring Dios.”

155. “Kung minsan, yung nananalangin: Siya narin mismo yung ginagamit na instrumento.”  

156. “Kung minsan, ikaw ang ginagamit ng Dios na instrumento para mahabag: Sapagkat, nasa puso mo ang ‘Reflection’ ng dugo ng ilang mga particular na damdamin sa pagbibigay ng boluntaryong awa/tulong..”

157. “Kung minsan inuutusan ka hindi lang dahil sa kailangan.. Kundi, mas lalo na dahil sa isa ka sa Kanyang kaligayahan.”

158. “Kung minsan meron tayong mga nararanasan na tanging Dios lang ang nakaka alam ng dahilan.”

159. “Kahit hindi mo iniisip: Ang Dios, mga bagay na sa ikabubuti mo’y alam Niya. At maging ang mga ito (lingid sayong kaalaman) ay Kanyang pinapasa-iyo..”  

160.  “Mahalin mo siya hindi lang dahil mahal mo siya: Kundi, dahil para sa Dios kayong dalawa ay mahalaga..”     

161. “Hindi lahat ng nakikita’t nararamdaman mo: Papansinin mo! Gagayahin mo at bibigyang mo ng halaga.”    

162.  “Kapangyarihan muna bago mga letra.”

163. “Bago ka makagalaw iibigin mo muna yung titik (yung Salita: Si Cristo).” 

164. “May mga pagmamahal sa puso na hindi matutugunan ng laman (nalilimitahan ang laman).”

165. “May mga bagay na hanggang sa damdamin nalang.”  

166. “Ang lakas ng lama’y karaniway humihina sa pagtanda.”

167. “Yung damdamin merong Lakas ‘yon at yung lakas na ‘yon: Damdamin din ‘yun (nasa dalawa: Mabuti or masamang pwersa)..”   


THANKS BE TO GOD

   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s