Part 8 Compiled Tagalog Quotes

TO GOD BE THE GLORY

133. “Pwedeng yung isang tao kaibigan natin pero hindi kaibigan ni Cristo.”

134. “Pagka ang isang kasama nakaka-sira ng magandang ugali: Baka hindi kaibigan ni Cristo ‘yun.”

135. “Kung minsan meron tayong mga nakakasama mabilis makakita ng ating mga kahinaan at kapintasan; pero pag may nakasama kang kaibigan si Cristo… tatakpin niya ang mga iyon at iingatan ang yong karangalan.”

136. “Pagka sinabing hindi hinahanap: Hindi mo ito puspusang pinag-tutuunan ng pansin/hindi ikaw ang pangunahing gumagawa ng paraan kundi ang Dios: sa Kanya mo ito lubos na ipinagkakatiwala; at kung makasumpong kaman ng oportunidad: itoy bigay Niya/ito’y ipinagkaloob Niya sayo.”  

137. “Kung minsan kaya ka napadaan ay dahil inihatid ka (Ng Espiritu ng Dios).”     

138. “Meron nakaka-sumpong hindi dahil humahanap siya.. Kundi dahil ibig din ng Dios na magpakilala sa kanya..”     

139. “Merong pagmamahal pang-samantala.. Pero kahit na pang-samantala lang.. ‘Yun ay Kanya paring ibinibiyaya..”   

140. “Merong mga pagkakataon: Rare..”  

141. “Gawa ng Dios: Bunga ng Kapangyarihan ng Kanyang mga Salita..”  

142. “Kung minsan, ipinang-aalalay ka ng Dios ng hindi mo namamalayan..”

143. “Mahalaga sa Dios ang Kanyang mga nilikha..”     

144. “Pag mahal ka ng Dios: Mahal Niya rin ang mga mahal mo..”    

145. “Ang pagpapakita sayo ng Dios ng Kanyang kalooban ay pagpapalakas Niya sayong kalooban.”     

146. “Yung Karunungan: Umaalalay yun sa kalooban..”     

147. “Hindi kita papagkukulangin: Pag-ibig ng Dios na ika’y kausapin ng Kanyang karunungan.. Pagpaunawaan ng Kan’yang kat’wiran at aliwin ng kan’yang mga katotohanan; Upang mapa sa anu kamang sitwasyon o kalagayan: Puso mo’y manatiling may kapayapaan..”     

148. “Ang Tungkulin mo ay yung kung ano yung mga ipinananagana ng Dios dyan sa puso mo; ang mga yaon ang ipag-lilingkod mo; duon ka niya gagamitin; sa gayong paraan mo gagamitin ang buhay na bahagi Niya sayo.”

149. “Ang pagganap sa Tungkulin bilang alipin ng Dios ay pagtugon sa mga kalooban Nila na Kanyang minamarapat.”

150. “Anomang pagkilos o gawang mabuti na humihigit na sayong sariling kaya: May extrang pakiki-alam na o pagtulong ang Espiritu ng Dios dun..”   


THANKS BE TO GOD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s