Part 6 Compiled Tagalog Quotes

TO GOD BE THE GLORY

97. “Katunayang nalilinis ka–Pag-asa’y muling nadarama..”  

98. “Ang taong sa puso’y may pag-asa sa Dios.. PAG-ASA sa kanya’y ikay makadadama..”  

99. “Ang ‘sang may malinis na budhi ay maaari mong malamangan, malinlang at maagrabyado.. Subalit gayon paman, laging isipin: Na ang ating Diyos ay MAKATArUnGAN!”

100. “Kung minsan, mas mabuti pang hindi ka nalang umimik, kahit na isang salita..”    

101. “Ang Dios, kahit na hindi ka umimik: Siya’y papasa-iyong unahan! At ipagtatangol  ka Niya…”     

102. “Kagalakan ng iyong pagliligtas: Ningas at tulong ng Espiritu..”

103. “Kung minsan sa lungkot: hindi lang natin narerealize na katabi mo Siya; at sa bawat patak ng ‘yong mga luha: Ay dahil hinahaplos ka Niya..”    

104. “Katunayang and Dios ay binibigyan ka ng attention: Kanyang mga Salita sayoy pinauunawa..”  

105. “Ang bagay ng eternal ay bagay na mula sa Dios: Na iyo lamang itong makikita kung sayoy ipagkakaloob..”

106. “Yung mga bagay na pinahahalagahan mo: Kinakandili mo..” 

107. “Ang pagkakandili’y pagpapanatili nung mga bagay na dito’y lumalapat/sumasang-ayon..”

108. “Kapag kinakandili mo yung Aral ng Dios: Pinananatili mo ang kalinisan sa Kanyang paligid at sinusunod mo ang kanilang nasa..”

109. “Ang patuloy na pagkandili mo sa kat’wiran ng Dios: Ay pagpapamalagi mo ng kagalingan sayong buong katawan..”  

110. “Para masabing kinakandili mo: Pinapahalagahan mo ito..”

111. “Ang makaka-aprecieate sa mabuti: Ay yung may pagkandili sa mabuti..”     

112. “Para manatili: Kandilihin mo.”

113. “Para ‘wag umalis: I-appreciate mo.”

114. “To appreciate is to recognized.”


THANKS BE TO GOD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s