Part 5 Compiled Tagalog Quotes

TO GOD BE THE GLORY

79. “Ang ating mabuting kalooban at hangad para sa ating kapwa: Ang Dios, sa atin ito’y   ibabalik at gagawin din.”  

80. Yung nagmamagandang loob: Nagbibihis siya ng mabuting bagay.”    

81. “Damdamin ng Dios ang ‘yong nadarama sa t’wing kapakanan ng iba ang ‘yong   inuuna..”    

82. “Ang Dios ay Dios ng Kalinisan at pagiging banayad..”

83. “Ang pagpapaunawa ng Dios sa’tin ng Kan’yang mga kat’wiran.. Ay pagpapakita N’ya sa’tin ng Kan’lang kalooban..”     

84. “Nakikita mo ang masama sa kan’yang tunay na mukha: Dahil sa mga kat’wirang   iyong nauunawa..”    

85. “Yung umuunawa: Sila’y lumalapit, nakikiramdam at dumadama..”    

86. “Meron puso: Tumitingin hindi para lumasa ng mabuti.. Kundi, upang umunawa ng masama..”     

87. “Esensya ng pag-ibig (espiritu ng Dios) ang pagkakaro’n ng kalooban o damdaming nakahandang umunawa..”     

88.  “Kasing espiritu: Kasing diwa/Kasing pag-iisip.”   

89. “Yaong pinapaging unawa mo: Ay pinapaging ilaw mo.. Liwanag mo at daan..”   

90. “Masarap para sa mga taong masasama ang madidilim na mga salita..”    

91. “Ang mga salita ay parang mga pagkain o ilaw; na pagka tinanggap mo’y syang   pinapaging liwanag mo at daan..”

92. “Dapat nakikilala mo ang tunay na itsura ng liwanag: Liwanag na talagang mula sa   Karunungan ng Dios at hindi mula sa pag-eexplain (lakas o pwersa) ng masama..”     

93. “Kung minsan meron ikinikilos ang Dios: Hindi lang para makinabang ka.. Kundi, unang-una’y upang may mapadalisay ka.”

94. “Ang pagsubok ay pagdalisay.”  

95. “Hindi lahat ng damdamin ay sinasang-ayunan ng Dios.”

96. “Ang paghahayag sayo ng mga salita: ay kagaya ng paglalatag/pagpapakita Nila sayo ng pagkain na ibig nilang iyong kilalanin/tanggapin..”    


THANKS BE TO GOD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s