Part 4 Compiled Tagalog Quotes

TO GOD BE THE GLORY

61. “Kum pano nating ibinibihis ang Kat’wiran: Gayon tayong nakakadepensa sa masama (Gayon ang ating immune-system ay nakakalaban.”

62. “Yung mga kahinaan mo: Nagbibigay ‘yun ng pagkakataon sa iba na magamit nila ang kanilang lakas sa iyo: Hindi upang ipahiya ka Kundi para matulungan ka.”

63. “Kung minsan, ginagamit ang tao nung sa kanyay Lumikha ng hindi niya namamalayan.”

64. “Yaong mga Nakakapasok sayong puso: Napakikilala sila sayong sarili na kanyang malakaran.”

65. “Sa mga sitwasyon na makakalakad ka ng wala sa Ka’twiran: Huwag mong isasamang mahirati ang puso mo.”

66. “Kung minsan kaya tayo nagnanais na iakto ang isang particular na pagkatao… Kase, nararamdaman natin ang kanilang kapangyarihan sa ating katawan.”

67. “Merong Karunungan at kat’wirang nauukol para sa lahat: Iyon parin and dapat na maipakitungo ng bawat-isa sa kanyang kapwa sa abot ng ating makakaya.”

68. “Kung minsan, meron sayong umiibig hindi dahil sa ikaw ay kaibig-ibig, hindi dahil ikaw ay kaibigan sa kanya o ni kayo’y magkaibigan manlang: Kundi, dahil siya’y may pagka-tuto, Kagalakan niya’y sa Espiritu at Paningin niya’y nasa pagtitig kay Cristo.”

69. “Kung ano yaong pumupuspos sa puso mo:  Ay s’yang kayamanan mo! s’yang sayo’y maningas.. At duon ikaw ay may pagpupursege..”

70. “Kung may ningas: May pagnanais..”   

71. “Pa’nong sa isang bagay tayo’y magkakaro’n ng mas mataas na antas ng pagka-gusto.. kung meron tayong iwi-iwing bigat, na nakakapag-pahupa ng init ne’to..”  

72. “Ang Salita ng Dios na nakapag-lilinis ng puso at nakapag-papaningas ng ating galak sa mabuti: Ang makapag-papanatili ng ‘ating mga hakbang sa daang mabuti..”

73. “Pagka ang Salita ng Dios ay natutunan na nating maging libangan: Walang oras na wala kang kausap. Pagka ang Salita ng Dios na-eentertained na tayo: Walang mga paghakbang na tayo’y nag-iisa. Pagka ang Salita ng Dios ay naging kaaliwan na natin: Siya mismo si Cristo: Yung Salita ay atin na ring magiging salita.” 

74. “Pa’nong ‘sang bagay sa’yong pakiramdam ay magiging masarap.. Kung sa’yong   panlasay ‘di naman ito lumalapat..”   

75. “Yung nagsisisi: Nalilinis, gumagaang ang pakiramdam.. At nakakakita ng Pag-asa..”

76. “Yung may Pag-asa: Meron siyang panatag na puso at tatag na makapagpatuloy.”

77. “Namamalas ng ‘sang lingkod ng Dios ang may kalinisan, kaayusan at kat’wiran: Sapagka’t ang mga gayung bagay ay ligaya ng kanyang kalooban..”

78.  “Basic: Hindi lahat ng tao pare-pareho ng nagiging pakiramdam at reaksyon sa mga nakikita ng kanilang mata at nasasagap ng kanilang pandama..”    


  THANKS BE TO GOD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s