Part 3 Compiled Tagalog Quotes

TO GOD BE THE GLORY

37. “Kung minsan may nanyayari, ‘di dahil gusto mo o gusto ko: Kundi, dahil gusto ng Dios.. Upang manyari ang Kan’yang kalooban para sa ating ikabubuti.”

38. “Kung minsan may bagay na hindi na sayo sinasabi yung detalye: Hindi dahil sa ito sayo’y ipinagkakait.. Kundi, para narin sayong ikabubuti..”

39. “Ang mga Aral ng Dios na mahalaga sa atin: Ay ating Inuunawa, iniingatan at binibigyang halaga.”

40. “Sa tuwing makakaramdam ka ng damdaming sinasang-ayunan ng Dios: Nakapagsasalita tayo sa ating puso na kung minsan hindi natin namamalayan na Kanya na itong ipinagkakaloob sa atin.”

41. “And Dios na may pagmamahal sa’tin: Sa tuwina’y iniintindi tayo, inaalaala at minamalasakit.”

42. “Katunayang Wangis ng Dios napapa-sa ating pagkatao: Karakter Nya’y napapasa-ating itsura.”

43. “Sa t’wing mabuti’y nasisilayan: Wangis ng Dios napapasa’yong harapan.. ito’y iyong lakaran sapagkat ito’y buhay: Kan’lang pagmamahal na marapat lang pahalagahan..”

44.  “Panong tiyaga sayoy makikita.. Kung masarap na pakiramdam doo’y ‘dipa nauunawa..”

45. “Sa t’wing makakalakad tayo ng matuwid sa kanyang Paningin: Meron tayong nararamdamang galak sa ating loob: Iyon ay ang tuwa na ating naidudulot sa Espiritu ng Dios.”

46. “Pa’nong masarap para sa’kin sayo’y magiging masarap din: Kung magka-iba tayo ng panlasa..”

47. “Pagka puso mo sa pagtanggap sa Salita ng Dios ay ‘di sanay.. Ito’y magiging displeasure sayong kalooban at mapait sa pakiramdam; ngunit kung ito’y iyong tanggapin at sa Kan’lay pasakop.. Sa ikabubuti’t ikalalakas naman ng ‘yong kalooban..” 

48. “Ang pagtanggap mo sa Salita ng Dios: Ay pagpayag mo na ika’y madalisay..”   

49. “Ang Salita ng Dios: Meron yang ginagawang pagtatrabaho sa puso nung mga sa   Kanyay tumatanggap..”   

50. “Ang pagtatrabaho ng Salita ng Dios sa puso ng tao: Ay makapag-pakita ng liwanag sa mata ne’to; kung ito’y iyong matanggap at sa t’winay isabuhay.. Kalooban mo’y matututo.. Matututunan mo ang mga damdamin: Damdaming sumasang-ayon sa Espiritu..”  

51. “Damdamin ng Dios ay ‘yong magiging damdamin.. Kung Kan’yang mga Salita’y iyong iibigin..”  

52. “Pagka puso mo’y palaging nililinis at Salita lang ng Dios ang dito’y iniingatan.. Unti-unti, dahan-dahan damdamin ng Dios ay iyong matututunan.”  

53. “Pag nakakakita ka ng mabuti: Nararamdaman mo ang mabuti..”  

54. “Masakit para sa Dios ang in-hustisya sapagka’t Siya’y Dios ng Hustisya.”

55. “Ang damdamin man ng Dios ay nasasaktan.”

56. “Sa tuwing ang Dios ay inuunawa ka… Naibibigay Niya ang sayo’y nararapat.”

57. “Kailan huminto ang Dios na unawain ka.”

58. “Ang Dios man ay nagdaramdam.”

59. “Kung minsan, sa pagtrato sayo ng iba ng hindi marapat: Bago kapa masaktan, ang Dios ay una na nilang napagdamdam.”

60. “Pa’nong pagtingin Niya’y iyo ring magiging pagtingin: Kung pangkita na dapat mong mata.. Sayong puso’y ‘dipa isang musika.”


THANKS BE TO GOD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s