Part 12 Compiled Tagalog Quotes

TO GOD BE THE GLORY

211. “Wangis Niya: Damdamin Niya..”  

212. “Ang pagbibihis mo sa Kat’wiran ng Dios ay pakikipag-dama mo sa damdamin ng Dios.”

213. “Nakakapasok sayo: Nakakapag-paintindi sayo.”

214. “Pag tinanggap at kinandili mo ang Salita ng Dios sayong buhay: Pinagkakaroon/nilalagyan mo ang ‘yong kalooban ng isang Pwersa o Lakas na Nakapangyayari..”

215. “Ang Espiritu/Kat’wiran ng Dios ay Makapangyarihan.”

216. “Ang kahinaan/o pagkatalong maikli: ay nakapagpapakumbaba..”

217. “Hindi lahat ng tao magkakapareho ng lakas ng loob.”  

218. “Walang Christianong hambog.”  

219. “Ang pag-aalala sayo ng Dios ay pag-aantabay Niya sayo ng Kanyang Espiritu Santo.”

220. “May mga bagay na hindi mo basta-bastang malalapitan: Kailangan mong gamitan ng malaking pag-iingat.”   

221. “Ang pagbaba sa level ay pagtitiis sa level na binabaan..

222. “Iniinstrumento ng Dios: Nirerepresent ng Dios..”  

223. “Inis sa loob: Displeasure inside..”

224. “Yung sumasandal sa Dios.. Ano man ang mangyari: Ang Dios ang pag-asa mo; hindi ka matatakot..”  

225. “Pagka sinasaktan nila ang mahal Mo: Ikaw man ay nasasaktan din..”

226. “Kung minsan yung nararamdaman mo: Ay dahil sa iyon ang nararamdaman Niya..”     

227. “Sa mga panahong hindi ka makagulapay sa espiritu (lakas ng loob) maging ang pinaka maliit at mahina na pinipintasan mo ay kakailanganin mo; hahangarin  mong  sila’y  makasama.”

228. “Kalooban ng Dios na iyong ipaki-usap sa Kanya ang iyong mga ikinababalisa.”  

229. “Kung minsan kaya nga hindi mo ‘yun pinag-iiisip at pinag-aalala dahil hindi gusto ng Dios na pagtuunan mo ‘yun ng pansin at pag-iisipin.”

230. “Ang Dios din mismo ang gumagawa na magkaroon ka sa Kanya ng tiwala.”

231. “Ang pamumuhay ng may kapanatagan sa puso: Ay nasa pagtitiwala sa Dios.”

232. “Alam mo ba kung gaano ka kamahal ng Dios? Humihigit yun sa nararamdaman mong pagmamahal mula sa mga taong nagmamahal na sayo.”

233. “Karangalan, Kapurihan at Pagtatagumpay: Ay ang Dios ang dahilan.”  


THANKS BE TO GOD

         

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s