Part 10 Compiled Tagalog Quotes

TO GOD BE THE GLORY

168. “Ang pag-iisip (pagbibigay atensyon) sa isang bagay (anyo ng masama) na hindi malinaw sa’yo ang dahilan kung bakit mo ito iniisip: Ay kagaya ng pagpapapasok mo ng kanilang pwersa sayong pag-ibig.”  

169. “Ina-ccommodate na espiritu: Tinanggap na pananaw/damdamin.”

170. “Merong mga lakad: Lakad sa puso..”     

171. “Ang isang espiritu’y nakapag-papaliwanag, nakapanghahasik at nakapangiimpluwensya nung mga bagay na nasa kanya ng hindi basta-bastang namamalayan.” 

172. “Ang prisensya ng isang Tao ng Dios ay representasyon ng prisensya ng Dios.”  

173. “May mga pagkakataon: Very Rare.. It may not happen again.”  

174. “Ang Salita ng Dios ay nagpapaliwanag (He explains) for you to choose Him.”     

175. “Alam mo ang itsura ng masama dahil sa itsura ng mabuti na iyong nauunawa.”

176. “Sa tuwing may mahahayag sayong masama: Merong  nalalagay sayong harapan na bagay na masama.”

177. “Dapat marunong kang makakita ng katitisuran… Hindi para lakaran, kundi, upang iyo itong maiwasan at huwag tularan.”

178.  “Pagka ang isang tao sumadya na lokohin o agrabyaduhin ka: Isa siyang katitisuran sayo at magiging gayon din sa iba pa; dapat mag-ingat sa kanya. Ang pang-aagrabyado niya’y dapat na mapigilan at masawata.”

179. “Yung mabuting Aral: Sa isang lingkod ng Dios: Hindi talaga dapat yun na kinatitisuran sapagka’t utos ng Dios na yaon ay lakaran.”

180. “Pagka lingkod ka ng Dios yung masamang bagay dapat Makita mo bilang isang katitisuran na dapat mong iwasan at mag silbi din namang babala para sa iba na ito’y mailagan.”

181. “Yung mga katitisuran ‘yun yung mga inhustisya sa kani-kaniyang sariling puso.”

182. “Yung Salita ng Dios pwede ring maging katitisuran: Sa mga hindi Niya sinasamahan.”

183. “Pagka kinikilala ng Dios: May kwenta ‘yun.”

184. “Sa kasaganaan ng puso: Ay ang ating mga nagiging haka o palagay.”

185. “Pagka merong mga tao na nagsasalita sayo ng masama sa talikuran.. hayaan mo nalang.. hindi mo mapipigilang hindi ilabas ng tao yung kung ano yung ikinasasagana ng kanilang kalooban.”

186. “Sa pagkakaro’n ng ‘yong bibig ng tali ng Ka’twiran.. Hindi ito umaalegwa ng umaalegwa ng walang kabuluhan; kagaya ng pilim pilak ang mga salitang ‘yong binibitiwan..”

187. “Ang Paningin ng Panginoon ay may daladalang Hustisya, Habag at Paglilinis..”

188. “Yung Naaawa: Ay kumilkilos ng naaawa.. Siya’y sumasadamdaming naaawa at ang nadarama’y Awa..”     

189. “Pagka pinapagamit mo ang sarili mo sa Dios: Nakakasalamuha mo ang Espiritu ng Dios..”  

190. “Hindi man kita nakikitang personal: Nararamdaman naman Kita saking kalooban..”

191. “Sa dalawang taong nagmamahalan: Hindi lang bibig nila ang kanilang ipinang-uusap.. Sapagka’t maging kanilang mga puso’y nagkakaintindihan..^^”

192. “Sapat ka para sa taong sayo’y may pagmamahal din.”


THANKS BE TO GOD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s